De renovatie van Vreewijk

in 2007 kondigde de toenmalige eigenaar Com·wonen aan dat zij het merendeel van de oudste woningen in Vreewijk wilde gaan slopen. Te beginnen met Bree en Maarland. Dit alles werd "onderbouwd" in een wijkvisie, waar de bewoners echter zelf een visie op hadden, maar waar men niet naar wilde luisteren.

In hun verzet wisten de bewoners zich gesteund door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Cuypersgenootschap, de Bond Heemschut en Nazaten van de stichters van Tuindorp Vreewijk.

In een Cultuurhistorische Studie kwam dan ook het beeld naar voren dat Tuindorp Vreewijk iets is, dat je niet zomaar van de hand doet. Na vele, vaak scherpe, vergaderingen in een Projectgroep, werd uiteindelijk besloten tot een Verbeterprogramma op basis van "Behoud, tenzij...".

Om het geheel kracht bij te zetten is Tuindorp Vreewijk op 16 februari 2012 aangewezen tot Beschermd Stadsgezicht en zijn op 30 juni 2014 niet minder dan 284 woningen aangewezen als Rijksmonument.

Ook het Groen is belangrijk

Omdat Tuindorp Vreewijk een drie-eenheid is van Mensen - Huizen - Groen, is een landschapsarchitect aangetrokken die een Masterplan Buitenruimte heeft neergelegd. Daarin zijn de typische Vreewijkse kenmerken neergelegd. Zodat mensen die zich met Vreewijk bezig houden, weten wat de bedoeling is.

Aansluitend daarop is er een Bomenplan gemaakt, opdat voor nu en in de toekomst duidelijk is hoe wij met de bomen in Tuindorp Vreewijk om moeten gaan.