Platform Vreewijk

Bij Platform Vreewijk kunt u geld aanvragen als u een idee heeft dat goed is voor de wijk.

De aanvraag moet duidelijk aangeven wat u wilt doen, voor wie, wat het gaat kosten en wie u óók hebt gevraagd om mee te betalen. Een format voor de aanvraag vindt u hier. Uw aanvraag moet u indienen 10 dagen vóór de Projectgroep vergadert. Op de vergadering zelf kunt u hem ook nog eens toelichten. Vergaderdata van de Projectgroep zijn: 7 november 2017. Havensteder voert het secretariaat en zal u kort na de vergadering berichten over de uitslag en regelt de betalingen. Wat u overhoudt, kunt u ook daar weer terugstorten. Na afloop zal u een financiële verantwoording worden gevraagd en zien wij ook graag een kort verslag van de gebeurtenis.

 Het budget voor deze financiering heeft de huurdersvereniging kunnen regelen op 13 april 2000. Toen is in contract met de verhuurder overeengekomen dat een gedeelte van de huurverhoging als extra budget voor de leefbaarheid wordt bestemd. Het is dus geld van de huurders voor de huurders. Op 25 november 2003 is bij overeenkomst afgesproken dat de besteding zal plaatsvinden in nauw overleg tussen verhuurder, huurdersvereniging, BOV (Bewonersorganisatie Vreewijk) en TKC (Tuinen Keuring Commissie). Sinds 2000 zijn er al vele zinvolle projecten ondersteund.

 Een greep uit de vele activiteiten die het Platform heeft ondersteund:

 • Koninginnedag   
 • Sinterklaasfeest
 • Halloween in De Enk
 • Herinrichting speelplek Dreef-Heggepad
 • Opknappen locatie De Uil
 • Ondersteuning Paal en Perk  (tuinonderhoud voor mensen die het niet (meer) kunnen)
 • Midzomer en Midwinterfeest
 • Boekje over geschiedenis van Het Witte Paard
 • Straatactiviteiten
 • Kerststukjes voor kinderen van de Daniël den Hoed kliniek
 • Kerstactie voor minder bedeelden van de Kruisvindingskerk
 • Naaiclub
 • Herstart van wijkcentrum De Brink
 • 55+ dag
 • Extra achterpadverlichting
 • De jaarlijkse Vreewijkkalender
 • Techniek cursus voor de jeugd
 • Klassiek op Zuid
 • Ouderenlunch
 • Educatieve tuin De Enk, kunstwerk, keukentje
 • Schildering Vreewijkschool
 • Kunstwerk elektriciteitshuis bij de Sporthal
 • Project Normen en waarden op scholen.
 • Thuis Op Straat, verjaardagsproject (voor kinderen die nooit verjaardag kunnen vieren)
 • Nazatendag en planten van een boom
 • Kleine inrichtingszaken Speeltuin De Vaan
 • Spullen voor inrichting woonvereniging Satyam
 • Biologisch diner beeldentuin De Werf
 • Tentenkamp voor kinderen die nooit op vakantie kunnen
 • Plantjes aan woningen op de Groenezoom
 • Portocabin op de speelplek Mare
 • TKC 90 jaar
 • Spullen voor De Klup
 • Expeditie Vreewijk Junior
 • Herstart De Beukenhorst
 • Onderzoek kwetsbaarheid ouderen
 • Herdruk van het Vreewijk-boekje
 • Jeugdpaspoort voor Vreewijk Cultuur
 • Smoelenboek vrijwilligers