Participatielab voor huurdersorganisaties

Atrivé organiseert enkele keren per jaar ‘Participatielab’-bijeenkomsten ter inspiratie, intervisie, inhoudelijke versterking en uitwisseling met huurdersorganisaties. Dit keer staat het thema ‘goed bestuur’ centraal.

Besturen is mensenwerk en mensen blijven mensen. De bestuurspraktijk, of het nu gaat om bedrijven, publieke en maatschappelijke organisaties of vrijwillige verbanden, laat zien dat goed bestuur niet altijd vanzelfsprekend is. In de volkshuisvestingssector zijn voorbeelden van zowel goed als minder goed bestuur, bij woningcorporaties … maar ook bij huurdersorganisaties. Daar waar besturen en bestuurders van woningcorporaties houvast vinden in een eigen Governancecode en in richtlijnen van ‘fit and proper’ vanuit de overheid, moesten besturen van huurdersorganisaties het tot op heden vooral doen met hun gezond verstand en geweten.

Context thema ‘Goed bestuur’

In onze adviespraktijk zien we besturen die hun uiterste best doen om alle toegenomen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van huurdersorganisaties goed uit te voeren. Dit leidt vaak tot zelfreflectie: Zijn we op de juiste weg bezig? Wat is gebruikelijk voor huurdersorganisaties qua inzet, beloning, ontwikkeling, houding, verwachtingen en teamwerken? Hoe zorgen we voor een goede en efficiënte bestuurspraktijk zonder dat we overvraagd worden? Met de toegenomen ‘macht’ en taken van huurdersorganisaties neemt ook de behoefte aan richtinggevende uitspraken over het functioneren van hun besturen en bestuurders toe. Het is de reden waarom de Woonbond het initiatief heeft genomen om, samen met bestuurders van huurdersorganisaties in alle regio’s van het land, principes van goed bestuur voor huurdersorganisaties te ontwikkelen. Deze principes zijn onlangs in de Verenigingsraad van de Woonbond vastgesteld en worden nu gedeeld met besturen van huurdersorganisaties. 

Het programma

Atrivé-adviseur Paul Doevendans gaat in het plenaire gedeelte van de bijeenkomst in gesprek met een betrokken huurdersorganisatie en met Janny Komduur van de Woonbond over principes van goed bestuur, de achterliggende bedoeling en de beoogde werking in de bestuurspraktijk.

Na dit gezamenlijke onderdeel, kunt u kiezen bij welke van de vier sessies u wilt aansluiten:

1. Voorwaarden voor continuïteit in bestuur - kennissessie o.l.v. Paul Doevendans i.s.m. Janny Komduur

Een grote zorg van bestuursleden van huurdersorganisaties is de continuïteit van (goed) bestuur: hoe bereiken we dat bestuursleden van huurdersorganisatie zich langdurig vitaal willen en kunnen blijven inzetten voor het bestuurswerk en tegelijk dat voldoende gemotiveerde aspirant-bestuursleden klaar staan om het stokje over te pakken. Belangrijk daarbij zijn ‘arbeidsomstandigheden en -voorwaarden’, zoals werkplezier, een passende beloning, ruimte voor ontwikkeling en werkfaciliteiten. In deze kennissessie bespreken we de huidige praktijk op het gebied van ‘arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden’ van besturen van huurdersorganisaties en benoemen we belangrijke ontwikkelpunten.

2. Zelfevaluatie voor besturen van huurdersorganisaties – kennissessie o.l.v. Janine Boers en Joeri Zandvliet

Atrivé doet veel zelfevaluaties met raden van toezicht en bestuurders van corporaties op basis van een methodiek dat leidt tot een verslag met concrete verbeterpunten. Ook besturen van huurdersorganisaties hebben het recht om periodiek rustig met elkaar te evalueren hoe het nu samen gaat. In deze kennissessie voor bestuursleden met interesse in evaluatie gaan we in op de volgende vragen:
· Waarom zou je het functioneren van het bestuur van jouw huurdersorganisatie willen evalueren?
· Voor raden van toezicht van woningcorporaties is zelfevaluatie verplicht, hoe doen ze dat?
· Wat zijn belangrijke randvoorwaarden bij een zelfevaluatie en wat is de toegevoegde waarde ervan?
Resultaat: een verrijkt beeld van hoe je jezelf als bestuur kunt evalueren en hoe dit kan helpen om te groeien in goed bestuur.

3. Hoe organiseer je een ontspannen bestuur? - workshop o.l.v. Elvira Veldman 

Wat we van vrijwel elke huurdersorganisatie terugkrijgen is dat de werkdruk hoog is: ‘we zijn vrijwilligers en geen betaalde krachten en we worden overvraagd’. Deze workshop gaat over hoe een huurdersorganisatie een ontspannen bestuur kan hebben. Dit is een zoektocht met elkaar waarin je praktische tips krijgt, maar ook verdiepende vragen om tot de kern te komen van waar de huurdersorganisatie en het bestuur wel en niet voor staat. Als je als bestuur weet wie je bent en wat je opdracht is, dan kun je komen tot goed bestuur, tot teamontwikkeling, een efficiënte taakverdeling en tot de kern van wat je wel en niet kunt. Je gaat weer naar huis  met een top 10-lijst van wat je dan nodig hebt om een ontspannen bestuur te organiseren.

4. Hoe organiseer je flexibele betrokkenheid om het bestuur heen? – workshop o.l.v. Sera Koolmees

Als bestuur van een huurdersorganisatie is het fijn om onderwerpen voor te kunnen leggen aan een brede groep van geïnteresseerde huurders. Niet alleen ter toetsing, maar ook om inbreng te krijgen vanuit hen op onderwerpen. Dit kan meer scherpte in het gesprek met de corporatie en de gemeente opleveren. Uit praktijkervaring blijkt dat het ‘creëren’ van een flexibele schil, een zogenaamde ‘pool’ van actieve huurders om het bestuur heen, enorm van meerwaarde is. Nieuwe mensen komen naar voren die meedoen op flexibele basis, zoals in een werkgroep. Ook  zijn er best huurders die een uitvoerende taak op zich willen nemen, waardoor het bestuur daar minder tijd mee kwijt is. Deze praktische workshop gaat in op de vraag hoe je de betrokkenheid bij de huurdersorganisatie kan verruimen voor huurders, waarmee het voor het bestaande bestuur leuker wordt en meer in balans.

 

Het programma van het Participatielab van 9 oktober

15.30 uur  Inloop.
16.00 uur  Opening, met verkenning principes van 'Goed Bestuur'.
16.45 uur  Pauze.
17.00 uur  Themasessies.

18.30 uur   Terugkoppeling interessante ervaringen/inzichten per groep.

19.00 uur   Gelegenheid tot afsluiting met een drankje.

Praktische informatie

Datum: maandag 9 oktober van 16.00 tot 19.00 uur
Locatie: Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, Utrecht
Kosten:
 We vragen een tegemoetkoming in de kosten voor de bijeenkomst van € 50,-. De bijeenkomst is inclusief een eenvoudige broodmaaltijd. Komt u met meerdere bestuursleden? Dan geven we u graag een korting: € 85,- als u samen komt en € 100,- als u met z'n drieën komt.

Aanmelden: Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst? Dat kan via deze link. Vergeet niet in te vullen voor welke van de vier sessies u zich wilt aanmelden! Voor meer informatie kunt u terecht bij Sera Koolmees of Paul Doevendans.