Nieuwjaarspraatje

Er waren op 10 januari weer veel mensen in het Vreewijkhuis die het jaar 2015 hebben overleefd. Want ik heb aan den lijve kunnen ervaren dat dit zomaar eens niet zo kan zijn.

Een bewogen jaar is het geweest. Dat kun je wel zeggen.

Ik denk even aan vrijdag 10 april. Toen werden we opgeschrikt door de brand die De Uil helemaal in de as legde. Wat een knap werk van de brandweer was dat, om de omliggende huizen te beschermen. Het 5-jarig bestaan vierde De Uil op een kale vlakte.  Op een prachtige zon-overgoten dag. Goed nieuws is dat men alweer begonnen is om dit jaar het gebouw van De Uil helemaal van de grond af opnieuw op te bouwen.

En dan de dag daarop hadden we de burgemeester hier. Om Netty van den Ende en Ria Schuiling te eren met een Erasmusspeld.Omdat zij zich enorm hadden ingezet voor het behoud van ons Tuindorp.De grote renovatie zou ook dit jaar starten in de Valkenier.

En dan amper een week na die uitreiking kregen we te maken met een koerswijziging van Havensteder die nu in de Valkenier wilde gaan slopen. Terwijl alle neuzen richting Behoud stonden.  Ik weet niet wat ik daarmee aan moet.  Een en al vraagtekens.

Drie dagen daarna werd ik zelf ziek en vanaf dat moment heb ik het hele gebeuren alleen in de zijlijn kunnen volgen. En wat ik langs zag komen riep alleen maar héle grote vraagtekens op.  Heel veel besloten bijeenkomsten, geheime gesprekken en achterkamertjes die de zaak geen goed doen.

Opeens mochten we dingen niet meer aan onze achterban vertellen. Ik heb mij dan ook gedistantieerd van dit spel. En ik hoop dat het weer gauw een open en transparant gebeuren wordt.  Want zo kom je geen steek verder. Dat weten we toch uit ervaring?

De Politiek was ook lekker bezig

De Parlementaire enquête is nog geen jaar oud. En waar ik al bang voor was, is ook gebeurd. Het is bij een hype gebleven. Want tegenwoordig lukt het niet meer om de aandacht van mensen wat langer vast te houden.
Gevolg is dat de puinhoop, die er al was, nu met nieuwe extra maatregelen nóg erger is gemaakt. Ik zou willen dat die overheid zélf een hype was gebleken.
Echt, ik heb respect voor de uitvoerende mensen van Havensteder die met al deze onzin worden opgezadeld. En daardoor nauwelijks meer aan hun echte werk toekomen.

Havensteder

Maar ik wil bij die overheidsmaatregelen ook een kanttekening plaatsen. Want de corporatie gedraagt zich wel heel erg als een braaf jongetje dat keurig de instructies volgt. Terwijl er ook nog zoiets is als verzet. En met name collectief verzet is een heel krachtig instrument. Ik weet dit uit mijn eigen werkervaring.

Ik zou er bij Havensteder op willen aandringen om wat minder dat braafste jongetje te zijn. En meer te kijken naar haar klanten. Want dié zorgen uiteindelijk voor de inkomsten ! Dat er geld binnenkomt. Niet de politiek; die steelt alleen maar.

Ik zie dat Havensteder hiermee voorzichtig een begin maakt door weerstand te bieden tegen de Woonvisie; want dat is een totaal verkeerd verhaal van de ambtenaren van de gemeente.

Platform Vreewijk

En dat brave jongetje wilde ook begin vorig jaar nog ons Platform Vreewijk ter discussie stellen. Omdat er richtlijnen van de overheid aan zaten te komen. Maar nu, aan het einde van het jaar, ziet iedereen gelukkig in dat onze werkwijze niet ter discussie staat. Maar dat die eigenlijk zelfs een voorbeeld zou kunnen zijn voor allen. Zoals dat heet een "best practice".  Kijk, dan zijn we goed bezig. Niet denken dat ze het in Den Haag beter weten, maar onze eigen kracht kennen en weten dat we het goed doen.

Nieuw

En met die eigen kracht hebben Vreewijkers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behoud van het Zuiderziekenhuis. Het hoofdgebouw zal behouden blijven en op het terrein zelf gaat binnenkort een nieuw stuk Vreewijk verrijzen.   Daar kunnen dan eindelijk de instanties al hun visies en ontwikkelingswensen waarmaken.

Wens

Tot slot wil ik, namens het bestuur van de huurdersvereniging, alle bewoners van Vreewijk een fijn woonjaar toewensen.

Sjors van Wel,
secr. hvVreewijk