Toekomstig huurbeleid koerst af op enorme huurverhogingen

De Woonbond is geschrokken door het onderzoek van Platform 31 en 18 woningcorporaties naar het toekomstig huurbeleid. In twee varianten denken zij de huren in de toekomst 3% boven inflatie te laten stijgen. Dat betekent dat de huren de komende 4 jaar 12% boven inflatie stijgen.

Hierbij gaan zij volstrekt voorbij aan de betaalbaarheid voor huurders. ‘Door het huidige huurbeleid zijn de huren de afgelopen twee jaar gigantisch gestegen. Gemiddeld bijna 10% in twee jaar tijd.  Deze varianten komen er op neer dat huurders de komende jaren opnieuw keihard in hun portemonnee worden geraakt. Het onderzoek kijkt naar twee varianten van de huursombenadering. Bij dit nieuwe huurbeleid bepaalt de overheid een plafond (de huursom) voor de jaarlijkse huurverhoging van alle woningen samen. De huurstijging mag per woning variëren, als die over alle woningen van een corporatie maar onder dat plafond blijft. Met dit huurbeleid wil het kabinet de relatie tussen de huur en de kwaliteit van de woning verbeteren. De Woonbond is voor een huursombenadering, maar niet met deze absurd hoge percentages.

Doordat de huren in de onderzochte varianten zo hoog kunnen stijgen, zullen nog meer huurders financieel in de knel raken. Daarnaast zullen de stijgende huren leiden tot een nog groter beslag op de huurtoeslag. De huurtoeslag stijgt hierdoor maximaal met 12%, waardoor nieuwe bezuinigingen op de huurtoeslag dreigen. Onder de allerlaagste inkomens kan het aantal huishoudens dat door stijgende woonlasten te weinig overhoudt om rond te komen met 5% stijgen naar 55%. De armoede onder huurders neemt toe op deze manier.

De Woonbond heeft gevraagd om een variant door te rekenen met een huursombenadering, uitgaande van inflatievolgend huurbeleid. Dat zou betekenen dat huren betaalbaar blijven en er minder beslag op de huurtoeslag zou worden gelegd. Deze variant wilde Platform 31 echter niet doorrekenen.

Saillant detail is dat Platform31 nu geleid wordt door onze vroegere wethouder Hamit Karakus, die voor Vreewijk het slimme "Behoud, tenzij..." bedacht.  Geldt dit nu ook voor Armoede ?