Scheefwonen ?

Scheefwonen
Op zich is het een goede gedachte dat mensen, die nu geen steun meer nodig hebben, uit solidariteit een bijdrage leveren voor mensen die nog wel steun nodig hebben (huursubsidie). Want morgen kan ik het zijn die opeens steun nodig heeft. Alleen vind ik het niet juist dat ik dat moet betalen aan een private onderneming. Want dát is een corporatie: een private onderneming.  Ik vind dit echt een hellend vlak. Moet ik straks ook meer voor de melk betalen omdat ik een hoger inkomen heb? Onbegrijpelijk dat de politiek dit goedkeurt. En dat zij daarvoor zelfs de privacy wil schenden. Schande.

De bedoeling
Maar de bedoeling van de politiek was niet die solidariteit, maar om mensen met een hoog inkomen extra te belasten opdat zijn "gestimuleerd" worden om te verhuizen. Waardoor dan de sociale huurwoning vrij komt voor mensen met een laag inkomen. Alleen dat werkt niet.

De praktijk
Want Havensteder kiest er voor om wél de hoge inkomens extra te belasten, maar de vrijgekomen woning niét in de sociale huur te doen. Het wordt dan vrije sector of verkoop. Een schandalig misbruik van een regeling.
En dan zijn er al die mooie verhalen over wijk-economie die moet worden opgepept. Terwijl je door die enorme huurverhoging de koopkracht ernstig aantast. Of nee, we gaan slopen en dure nieuwbouw neerzetten, dan komen hier "dure" mensen wonen.
En mooie verhalen over talenten behouden voor de wijk. Maar mensen die opgeklommen zijn moeten maar weg. Of nee, ze kunnen wel blijven, maar dan moeten ze wel flink meer gaan betalen. Want dan gaan we slopen en dure nieuwbouw voor ze neerzetten; want dat willen de mensen toch ?
En meer van dat soort verhalen.

Huisjesmelkers
De puntentabel is ooit in het leven geroepen om huisjesmelkers in toom te houden. Corporaties waren toen nog woningbouwverenigingen en hadden huren van ca. 60% van dat "maximaal redelijke". Stichting Havensteder heeft haar beleid geënt op 85% (bij de fusie) en nu zelfs naar 98% (in 2014). Hieruit kan ik niet anders concluderen dat Havensteder is verworden tot huisjesmelker. “Marktconform” noemen ze dat bij het ministerie.

Onvermogen
De huren zijn nu zó hoog geworden, dat de mensen van Havensteder te maken krijgen met een doelgroep die zij niet kennen. Daarvoor huren zij nu makelaars in. Een corporatie die zijn kerntaak niet eens meer kan uitvoeren: het verhuren van woningen….

Ministerie
En dan het ministerie, waar al die wijze plannetjes worden uitgedacht. Overal wordt gemeld dat het niet werkt. “Nee hoor", zeggen ze daar, "het werkt wél: het afgelopen jaar is het aantal scheefwoners met 3% afgenomen". Hoe dom kun je zijn. De normale verhuizingen zijn al 6% per jaar. Dus scheefwoners blijven juist meer zitten !

Sjors van Wel