Renovatie 70% instemming

De Renovatie kan starten. 70% van de bewoners hebben ingestemd met het Renovatievoorstel. Vanaf maart zullen stapsgewijs de woningen aan het Reigerpad en de Weimansweg worden aangepakt. De bewoners wonen dan gedurende maximaal 6 maanden op de Bree of het Maarland en komen daarna weer terug in hun nieuwe woning.

Reigerpad

Weimansweg

Door de inzet van betrokken bewoners in het Planteam is bereikt dat de huurverhoging minimaal is gebleven en dat die voor een groot deel wordt terugverdiend omdat de stookkosten aanzienlijk omlaag zullen gaan. Ook hebben zij bereikt dat de huidige afmeting van de dakkapellen gehandhaafd blijven, zodat en alleen beperkte ruimte verloren gaat voor geluids- en warmte-isolatie.

Havensteder is nu druk bezig om de wisselwoningen klaar te maken aan de Bree en het Maarland.