Ook dit jaar weer de maximale huurverhoging

Jammer dat Havensteder niet het goede voorbeeld van 1/3 van de andere corporaties volgt door de huurverhoging te matigen.  Ook in 2015 gaan zij weer het maximum binnenhalen.

In de volle wetenschap dat een groot deel van hun huurders "onder water" staat. En dat "onder water" staan is anders dan bij Kopers. Bij veel van onze huurders betekent dat een leven onder het bestaansminimum ! Armoede dus. Maar dat is niet interessant voor de Media...  Daar loopt niemand warm voor...

De politiek laat dit gebeuren. De circulaire van het Ministerie geeft als maxima voor 2015 :

  • 2,5% voor een inkomen tot en met € 34.229
  • 3,0% voor een inkomen boven € 34.229 maar niet boven € 43.786
  • 5,0% voor een inkomen boven € 43.786