Nieuw huurbeleid

Bericht van de Woonbond

De Woonbond heeft 3 juni met Aedes, de vereniging van woningcorporaties, een onderhandelaarsakkoord bereikt over een gezamenlijk voorstel voor een nieuw huurbeleid voor de komende jaren. Waarin een goed evenwicht is tussen de betaalbaarheid voor huurders, voldoende beschikbare huizen voor woningzoekenden en huurinkomsten voor corporaties. We moesten snel handelen om te voorkomen dat we door de politiek zouden worden ingehaald met nieuwe (minder gunstige) maatregelen. Dit Sociaal Huurakkoord willen we aanbieden aan de politiek, zodat dit als nieuw huurbeleid vanaf 2016 kan gelden.

Door een huursombenadering, waarbij de totale huursom bij corporaties niet meer dan 1 procent boven inflatie mag stijgen, matigen we de huurstijgingen. De huurharmonisatie valt binnen de huursom en dat beperkt de mogelijkheid om bij nieuwe huurders torenhoge huren te vragen. Huurwoningen die al op 80 procent van de prijs volgens het woningwaarderingsstelsel zitten, mogen alleen met de inflatie meestijgen. Onder deze grens mogen huren maximaal 2,5 procent boven inflatie stijgen. Dit wordt echter wel begrensd door de huursombeperking van 1 procent.
 
Voor de gereguleerde huurwoningen in de commerciële sector doen Woonbond en Aedes de aanbeveling de huurverhoging te maximeren op inflatie plus 1 procent. Met het akkoord willen we afscheid nemen van de enorme huurstijgingen van de afgelopen jaren.