Niet de armoe, maar de armen bestrijden ?

Eerder berichtten wij over eenmalig € 200 voor gezin met laag inkomen.

Echter ….

De Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft laten weten dat deze woonvergoeding volgens een circulaire uit 2001 (die nog maar geldig is tot 1 juli 2015) niet is toegestaan en heeft Havensteder gesommeerd per direct de uitvoering te stoppen.
Ca. 800 huurders hadden al de woonvergoeding ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Maar omdat de Inspectie Havensteder opdraagt per direct te stoppen, blijven ongeveer 300 aanvragen onbehandeld. Want Havensteder mag niet doen aan inkomenspolitiek.
Maar er mag wel een inkomensafhankelijke huurverhoging worden ingevoerd?
Wij snappen de politiek en haar dienaren niet meer....

Havensteder is zeer teleurgesteld over deze strikte lezing van de circulaire, met name omdat nu 300 huurders in onzekerheid blijven over hun tegemoetkoming. Voor Havensteder is dit bovenal een signaal om te blijven aandringen om op landelijk niveau maatregelen te nemen om wonen betaalbaar te houden, ook voor de laagste inkomens. Er blijkt voor individuele corporaties op deze manier nauwelijks ruimte om huurders met de laagste inkomens tegemoet te komen, anders dan in het algemeen een lagere huurverhoging door te voeren. Dat laatste is volgens Havensteder als maatregel minder geschikt, omdat het geld dan niet meer alleen terecht komt bij de mensen die dit het hardst nodig hebben.

Inmiddels heeft Havensteder gereageerd met een persbericht. (even scrollen)