Nóg hogere maximale huren?

In de krant verscheen een hoopgevend bericht: Huurverlaging-voor-duizenden-huishoudens
Door een aanpassing van het puntenstelsel hebben zij vanaf volgende maand recht op een verlaging van de huurprijs.

Zoals gebruikelijk belichten de Media alleen maar de uitzonderingen. Het volgende was eerlijker geweest: van de 45.000 huurders van Havensteder zijn er 830 gelukkigen die een huurverlaging krijgen. Zij zijn inmiddels door Havensteder geïnformeerd. Voor de overige 44.000 huishoudens is Havensteder nu gerechtigd om de toch al onredelijke maximale huurprijs nog verder te verhogen.

De Regeling
Er is bedacht dat de WOZ-waarde (de marktwaarde van de woning) voor zo'n 25% meegerekend moet worden in de puntentelling. Die puntentelling is dan ook anders geworden. Hoe, dat kunt u hier zien.

Hoe dit uitpakt voor het gehele Havensteder-bezit heeft Havensteder uiteengezet in een brief aan onze koepelorganisatie De Brug. Hoe dit uitpakt voor uw eigen woning kunt u zien op de website van Havensteder, als u inlogt.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het WWS?

  • De WOZ-waarde van een woning gaat gemiddeld voor 25 procent de maximale huurprijs bepalen.
  • De WOZ-waarde vervangt de WWS-onderdelen woonvorm en woonomgeving en de aftrekpunten bij hinderlijke situaties. Ook de schaarstepunten (extra punten voor woningen in schaarstegebieden) worden afgeschaft.
  • De maximale huurprijs wordt eenmalig met 3,8 procent verlaagd.
  • Door de grotere rol van de WOZ-waarde in het puntensysteem zal de maximale huur van veel woningen veranderen. Dit heeft geen gevolgen voor de huurprijs van de zittende bewoner. Tenzij de maximaal toegestane huur van een woning lager wordt dan de huurprijs die de bewoner nu betaalt. In dat geval kan een huurder huurverlaging voorstellen.
  • Het ministerie van BZK heeft berekend dat de totale huurruimte, dat is de optelsom is van alle maximale huurprijzen van sociale huurwoningen, niet verandert.
  • Verhuurders moeten hun huurprijsbeleid naar aanleiding van het nieuwe WWS in het overleg met de huurders bespreken.
  • Serviceflats kunnen een toeslag van 35 procent op de punten krijgen. Daarvoor moet een dergelijke zorgwoning wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er onder meer sprake zijn van een drempelloze toegankelijkheid en doorgankelijkheid.
  • De aanpassingen gelden alleen voor zelfstandige woningen. Het WWS voor onzelfstandige woningen, zoals studentenkamers, woonwagens en standplaatsen blijft ongewijzigd.