Inventarisatie Onderhoud

Wij willen graag weten waar u vindt dat Havensteder Periodiek Onderhoud moet doen.

Er moeten altijd keuzes gemaakt worden en Havensteder doet dit naar eigen inzicht. Maar volgens de Overlegwet zijn zij verplicht om ook de input van de Huurders mee te nemen. Wij vragen u om de komende 2 weken eens om u heen te kijken en ons te berichten wat u vindt dat in het onderhouds-schema moet worden meegenomen. Let wel, het gaat om periodiek onderhoud, niet om reparatie-onderhoud. Voor reparaties kunt u te allen tijde een afspraak maken met Havensteder.

Wilt u alstublieft uw input invullen op bijgaand formulier, dan kunnen wij het goed verwerken. Uw opgave zien wij graag vóór 15 juni terug. Dan hebben wij nog een paar dagen om het te verwerken. Terugzend-adres is  info@hvVreewijk.nl.  Of u gebruikt simpelweg onderstaande invul-lijst.

Hartelijk dank voor uw medewerking,
Sjors van Wel, secretaris


Signaleringslijst
t.b.v.  input  MJOB  2016

Bijvoorbeeld: Regelmatig lekkages vanuit dak; Scheuren in metselwerk gevel.
Bijvoorbeeld: Het schilderwerk bladdert; de gevel beplating/ stukwerk is helemaal groen.
Bijvoorbeeld: ze hebben al zeker 3 jaar geen onderhoud aan de cv uitgevoerd; De mechanische afzuiging doet niets meer; Er is een reparatie uitgevoerd in de keuken, en die aannemer heeft niets opgeruimd en het duurde veel te lang.