Havensteder stopt verkoop van woningen

Sinds kort stelt de financiële toezichthouder, Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), andere eisen aan de manier waarop Havensteder zijn werk financiert. Havensteder kreeg de opdracht om andere financiële oplossingen te onderzoeken dan alleen de verkoop van woningen en woongebouwen.

Daarnaast ging op 1 juli dit jaar de Woningwet in. Daarin staan afspraken om te zorgen dat er meer betaalbare woningen beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Dat betekent dat Havensteder voldoende woningen met een lagere huur beschikbaar moet houden. Daarom wordt opnieuw bekeken welke woningen zij wel en niet kunnen verkopen.

Havensteder laat weten het te betreuren het dat zij niet eerder wisten dat deze ontwikkelingen zouden leiden tot stop zetten van het verkoopproces en biedt excuses aan voor de onduidelijkheid die ontstond.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Dispositie op 010 890 25 25 of een mail sturen naar dispositie@havensteder.nl.