50 mio meer binnengehaald

Aanbiedingsbrief bij het Jaarverslag 2014

Geachte mevrouw, mijnheer,

Onder het motto 'Op koers' kijken we in dit jaarverslag terug op een stormachtig jaar. We vierden ons honderdjarig bestaan, maar moesten tegelijkertijd alle zeilen bijzetten om onze continuïteit te waarborgen. We hadden te maken met de verhuurdersheffing, de Parlementaire Enquête, de nieuwe Woningwet, een integriteitskwestie en de financiële crisis. Dit had gevolgen voor onze organisatie, onze huurders en onze medewerkers.

Sinds 1 april 2014 werken we vanuit Havensteder 2.0. Een nieuw Havensteder, met minder medewerkers en een strikt uitgavenbeleid. Een ingrijpende reorganisatie die uiteindelijk tot een positief financieel resultaat leidde. Dit positieve resultaat klinkt wellicht vreemd voor een woningcorporatie, zeker in tijden van financiële crisis, forse bezuinigingen en stelselmatige huurverhogingen. Daarom licht ik dit resultaat nader toe.

We werken volgens het principe 'Eerst verdienen, dan uitgeven'. Omdat we de geplande verkoop van woningen niet realiseerden, startten we geen nieuwe projecten op. Daardoor boekten we ook geen onrendabele toppen af. Dat leverde ten opzichte van de begroting een positief resultaat op van ca. € 50 miljoen. Het uitponden van individuele woningen ging beter dan begroot en leverde ook een positief resultaat op. Qua uitgaven bleven we binnen de begroting door toenemend kostenbewustzijn.

Kortom: we zitten op koers, maar we moeten wel opletten dat we die koers houden. We gaan efficiënt met de beschikbare middelen om en geven binnen strenge kaders invulling aan onze taken en verantwoordelijkheden. Een van de speerpunten en tevens grote uitdaging hierin is het betaalbaar houden van wonen. Binnen onze mogelijkheden zoeken we naar oplossingen om huurders met een laag inkomen tegemoet te komen.

In alles wat we doen is onze blik vooruit gericht, zodat we 'sterker in wonen' de toekomst tegemoet treden. Maar ook om tot nieuwe concepten te komen waarmee we invulling geven aan de woonbehoeften van de toekomst. Over deze nieuwe ontwikkelingen gaan we u de komende jaren berichten!

Met vriendelijke groet,
drs. Hedy van den Berk
bestuurder

 

Het jaarverslag 2015 is beschikbaar op de website van Havensteder via
http://jaarverslag2014.havenstederbeeldbank.nl/flipbook.html

Linksonder in dat scherm staat een balkje met tekens:
één daarvan is om te downloaden.