Statutenwijziging

In de Ledenvergadering van donderdag 11 oktober 2012 is besloten tot een statutenwijziging.  De naam Vrelom is gewijzigd in Huurdersvereniging Vreewijk en in plaats van een dure accountant werken wij voortaan met een kascontrolecommissie.