Bespreking sociaal plan

Op 14 februari 2012 en 24 mei 2012 waren ledenvergaderingen waarin onder andere het Sociaal plan voor de Renovatie werd besproken.

De afgelopen jaren hebben de BOV en de Huurdersvereniging in de Projectgroep Vreewijk hard getrokken aan een acceptabel Verbeterplan voor de drie renovatiegebieden (zie onder).

Het Sociaal plan maakt hier deel van uit. In het Sociaal plan worden zaken geregeld als tijdelijke huisvesting bij renovatie, permanente herhuisvesting bij sloop, opzegtermijnen, verhuiskosten-vergoeding en maatwerk.

Wij hebben een goed sociaal plan tot stand kunnen brengen met elementen als:

  • bij renovatie terugkeer naar de eigen woning
  • bij nieuwbouw terugkeer naar de eigen straat zonder EU-inkomenseis
  • vergoeding van de helft van de kosten van 2e verhuizing
  • maatwerk voor bijzondere gevallen, bijv. hulpbehoevenden
  • aandacht voor bijzondere beplanting

U zult met dit Sociaal Plan te maken krijgen de komende 15 jaar wanneer uw woning gelegen is aan:

Valkenier
Slag 
Weimansweg,
Vossepad
Wolvepad
Eiberpad
Reigerpad
Valkeniersweg (1-81)
Jagerslaan (4-98),

Vlieger:  
Bree (110-206)
Langegeer (89-103)
Lede (5-185)
Voorde
Maarland
Melkpad
Tiengeburen
Weipad (niet 28-62)
Dreef (78-152)en(81-137)
Heggepad
Wed
Vonder
Groenezoom (319-333)
Groene Hilledijk (388-500) 

Buurt 9:    
Mare
Meiland
Molenwei
Wilgeweerd
Rozegaarde
Korte Dreef (1-81)
Enk (131-153) en (150-170) en 136
Groenezoom (200-204) en (210-218) en (230-254)