Wij komen op voor onze wijk.

U woont in een prachtig Tuindorp met een rijke geschiedenis. Een Beschermd Stadsgezicht met zo'n 280 gewone woningen als monument. Het is hier fijn wonen — wij zetten ons in om te zorgen dat dat zo blijft.

 

Wat doen wij precies?

Wij zijn een club van bewoners die zich inzetten voor het belang van de wijk - onze wijk. Een greep uit onze activiteiten:

Praten met Havensteder

Wij zijn de officiële gesprekspartner en worden gekend in de besluitvorming. Dit is vastgelegd in de Overlegwet.  Wij helpen u als er problemen zijn waar u niet uitkomt.

Karakter behouden

Wij zorgen ervoor dat de waarden van dit beschermd stadsgezicht behouden blijven en dat de oprukkende stad hier stopt.

Betaalbaar wonen

De woonlasten rijzen de pan uit. Wij zetten ons in om hier het tij te keren en Vreewijk betaalbaar te houden.

Toewijzingsbeleid

Wij willen dat ook jongeren een kans maken om hier een woning te krijgen.

Wat hebben wij al bereikt?

Dankzij onze inspanningen mbt het toewijzingsbeleid kunnen nu ook jonge mensen in Vreewijk wonen. Zonder eerst lang punten te hoeven sparen. Ook kijken nieuwe huurders eerst zelf of zij wel een goede match vormen met onze wijk. En maken zij kennis met de wijk voordat zij een woning krijgen. Binnenkort krijgt dit project, dat nu tijdelijk stil ligt, een vervolg.

Voor de komende 15 jaar hebben wij een met Havensteder onderhandeld over een Sociaal Plan voor de woningen die de grote verbetering plus ondergaan. Wij staan u bij als het zover is.

In plaats van een groot deel van de wijk te slopen, komt nu de grote verbetering plus— aan de hand van een Verbeterprogramma en Beeldkwaliteitsplan. Het onderhoud wordt naar het gewenste niveau getild. Daarbij is er nu de aandacht voor groen die een Tuindorp waardig is. Er ligt nu een Masterplan Buitenruimte en een Bomenplan.

 

Verkoopprogramma Vreewijk

De Huurdersvereniging zal snel met een reactie komen.

 

Openingstijden Spreekuur GV+ (Valkenier)

Kantoor: Weimanspad 11

Spreekuren: Ma, di, wo, do en vrij van 15:00 tot 16:00

Maandag: Peter (15:00 tot 16:00)

Dinsdag: Ester (15:00 tot 16:00)

Woensdag: Paul (15:00 tot 16:00)

Donderdag: Ester (15:00 tot 16:00)

Vrijdag: Peter (15:00 tot 16:00)

Buiten de spreekuren kan er altijd een afspraak met de begeleiders gemaakt worden.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Juni 26, 2019

Mei 30, 2018

December 21, 2017

November 11, 2017

ALGEMENE LEDENVERGADERING (Gedane Zaken)

Juli 05, 2017

 

Hoe kunt u ons helpen?

Simpel; door u op te geven als lid! Dat is gratis, maar voor ons zeer belangrijk. Hoe meer leden we namelijk hebben, hoe serieuzer we worden genomen bij Havensteder.

Laatste nieuws