De geschiedenis van Vreewijk

In 1913 werd de NV Eerste Rotterdamse Tuindorp opgericht door K. P. van der Mandele, J. Mees en L.J.C.J. van Ravesteyn. Het doel van deze NV was "het stichten en exploiteren van een of meer tuindorpen, bijzonderlijk ten behoeve van de minder gegoede bevolkingsklasse".

Het stratenplan van de wijk is gebaseerd op het oorspronkelijke sloten- en greppelpatroon van de voormalige polder, de singel langs de Langegeer was een brede sloot genaamd de Vliet en de Leede was een hoofdsloot. De Vliet ontstond in de 15e eeuw en vormde de grens tussen het baljuwschap Putten in het westen en het baljuwschap Zuid-Holland in het oosten. De Vliet vormde ook de scheiding tussen de heerlijkheden West-IJsselmonde en Charlois en de polders Karnemelksland en Varkensoord.

Vreewijk is opgezet als een dorp en wordt gekenmerkt door veel groen. In het centrum ligt, zoals een clichématig dorp betaamt, De Brink. Het stratenplan werd ontwikkeld door Berlage (westelijk deel) en Granpré Molière (oostelijk deel). De huizen werden ontworpen door Granpré Molière, J.H. de Roos en W.F. Overeijnder.

op 4 december 1917 werden de eerste woningen opgeleverd. Het laatste deel, ten oosten van de Dordtsestraatweg, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeleverd.

Op 18 juni 1966 bezocht Granpré Molière Vreewijk ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

In de jaren 80 van de vorige eeuw is er op grote schaal gerenoveerd en op kleinere schaal vernieuwd (De Stadsvernieuwing).  Begin jaren 90 werden gedeeltelijk de Beukendaal, Berkendaal, Eikendaal, Frankendaal, Berkendaal, Iependaal en Olmendaal afgebroken en vervangen door nieuwbouw: de "Nieuwe Dalenbuurt".  Doordat de huizen ruimer waren dan de oorspronkelijke woningen kwam de Eikendaal hierbij te vervallen; alleen ten Noorden van de Beukendaal ligt nog een klein stukje Eikendaal. In 2003 en 2004 werden ook delen van de Langegeer, Meiendaal, Kortewelle en Langewelle aan de noordkant van de Groene Zoom afgebroken en vervangen door nieuwbouw. De meningen over deze en andere nieuwbouw zijn verdeeld.

Vreewijk kent de volgende buurten:

Tuindorp De Vaan
Motorstraatgebied
Landbouwbuurt

Valkenier
Linker halve Vlieger
Rechter halve Vlieger
Buurt Negen

Dalenbuurt-noord
Dalenbuurt-zuid
Clingendaal

Bijzonder kenmerk van het oude Tuindorp Vreewijk is, dat het merendeel van de woningen niet op palen staat, maar gefundeerd is op een zandbed ("op staal gefundeerd"). Dat was mogelijk omdat hier na de Elizabethvloed van 1421 grote hoeveelheden klei zijn afgezet op een zandplaat, waardoor de bodem weinig last heeft van inklinken.