Andrea Karremans  Voorzitter

Andrea Karremans
Voorzitter

Cok van Dodewaard  Penningmeester

Cok van Dodewaard
Penningmeester

André van Well  2e penningmeester

André van Well
2e penningmeester


Frank de Laat

Secretaris

 

Andrea Karremans

Voorzitter

Ik ben Andrea Karremans, op het moment coördinator van het Hulp en Adviescentrum het Trefpunt.·

Mijn motivatie: samen met mensen voor mensen werken om in Vreewijk de zelfredzaamheid van bewoners te vergroten, en bewoners te ondersteunen om mee te kunnen draaien in de maatschappij. Dit probeer ik door middel van begeleiding en het overbrengen van kennis en vaardigheden. Hierbij is het van belang om op de hoogte zijn en te blijven van een heel breed gebied.

Omdat: bewoners vaak komen  met vragen op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, financiën, arbeid, huisvesting, vreemdelingenrecht, personen- en familierecht, onderwijs, consumentenzaken en/ of toegang tot en gebruik van regelingen en voorzieningen.

 

Cok van Dodewaard

Penningmeester

“Ik ben ervoor om de belangen van bewoners en huurders nu eens stevig aan te pakken. Voor een leefbaarder en vooral betaalbaar Vreewijk.
Ik wil er hard aan werken om van Vreewijk te behouden wat behouden kan worden. Vreewijk moet beschermd worden. Tegen de huisbaas in. Ik wil graag het lidmaatschap van de Bewonersorganisatie combineren met het bestuurslidmaatschap van hvVreewijk om eindelijk de felbegeerde samenwerking in de wijk te verkrijgen.”

André van Well

Tweede penningmeester

“De voornaamste reden om tot het bestuur van de huurdersvereniging toe te treden was dat ik al geruime tijd lid van het bestuur van De Brug ben, zodat op die manier de contacten tussen beide organisaties hechter zouden worden.

Waar huurders zich verenigen staan ze sterker, het belang van een goede huurdersvereniging voor een wijk en haar bewoners is groot.”


Deelnemen?

Voelt u iets voor een rol als bestuurslid? Of misschien een andere actieve rol? Wij zijn voortdurend op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in ons werk en die vanuit hun eigen visie op de wijk en op volkshuisvesting een zinvolle bijdrage kunnen en willen leveren aan de kwaliteit van het wonen in de breedste zin van het woord. Wilt u meer over ons weten, klik dan hier.

Als u eens wilt kennismaken of u wilt meer weten, neem dan contact met ons op!

Voornaam / achternaam *
Voornaam / achternaam